stichting NOTS Media

De visie van NOTS Media is om variatie te brengen en om onbekender werk naar voren te brengen dat potentie heeft om emoties te raken, ons kan inspireren om bijvoorbeeld muziek te maken of creatief bezig te zijn, of om gewoon te relaxen en er naar te luisteren. 

NOTS radio is ontstaan met het idee dat er meer is dan alleen de singles/hits die je hoort op de radio of in de media. Vandaar de naam NOTS “Not Only The Singles” radio.  

Een muziek  album bestaat meestal uit negen á tien nummers waarvan twee á drie worden uitgebracht als single. Naar ons idee zijn de niet als single uitgebrachte nummers van een album ook interessant om af te spelen. Naar deze nummers zijn wij opzoek, om te laten horen dat er meer is dan alleen de singles. 

Om een gelijkmatig en relaxte sfeer te creëren wordt er uitvoerig gezocht en geluisterd naar ‘nieuwe’ nummers die passen in het concept van NOTS radio, voordat ze geplaatst worden in de afspeellijst. Wij houden van experimentele muziek en zoeken naar nieuwe sounds, maar proberen het wel in de relaxte sfeer te houden. 

Daarnaast zien/horen we dat het talent en kwaliteit in de hedendaagse muziek erg hoog is, zeker met de opkomst van betere software, meer uitleg op YouTube en mogelijkheden om zelf muziek op te nemen. Helaas horen we daar weinig van met het huidige regime, en wij hopen meer onbekendere acts/bands ten gehore te brengen. 

1.0 Inleiding/aanleiding

NOTS staat voor “Not Only The Singles” en is opgericht door drie enthousiaste muziekliefhebbers die van mening zijn dat de muziek welke dagelijks op de mainstream en in de media te horen is geen juist beeld geeft van al het talent en kwaliteit die er aanwezig is in de wereld van de muziek.

Daarom is het tijd voor een stichting die zich onder andere via haar radiostream onderscheidt van de mainstream zenders. Met deze gedachte is NOTS Media opgericht.

1.1 Missie

De missie van NOTS Media is om meer variatie in het media landschap te brengen. Dit kan zijn in radio of andere platformen.

In variatie moet gedacht worden aan bijvoorbeeld een muziek album. Er staan bijvoorbeeld tien nummers op en iedereen draait (of kent) alleen de twee á drie singles van het album. Bij NOTS Media gaat het ook om de zeven á acht andere nummers die op het album staan, en die naar ons idee ook interessant kunnen zijn. Ons slogan is dan ook niet voor niets Not Only The Singles (NOTS).

1.2 Visie

Onze visie is om een trouwe groep enthousiaste luisteraars wereldwijd te kunnen bedienen met een media aanbod van een zo hoog mogelijke kwaliteit. Daarnaast stellen we ons ten doel om onbekender werk naar voren te brengen dat potentie heeft om emoties te raken, de luisteraar kan inspireren, en om bijvoorbeeld muziek te maken of creatief bezig te zijn, of om gewoon te relaxen en er naar te luisteren.

1.3 Strategie

NOTS Media heeft als strategie om anders te zijn maar eerlijk, eenvoudig, experimenteel en oprecht. De kunst is, anders zijn (er is meer dan het gebruikelijke).

Het eerste platform dat gestart zal worden om  de visie van NOTS Media ten gehore te brengen zal een radio stream zijn onder de naam NOTSradio.

Om de visie van NOTS Media te bewerkstelligen zal NOTS Media onafhankelijk zijn en blijven. Door donaties van de luisteraars of liefhebbers zal de visie van NOTS Media als stichting worden behouden.

Door reclame via o.a. Google ads. en Facebook zal NOTS Media zorgen dat het radiostation bekend wordt bij de liefhebbers/luisteraars.

De website van de radiostream is een belangrijk onderdeel; via de website kunnen donaties ontvangen worden en hier is de stream te beluisteren.

De ontvangen donaties worden onder andere aangewend voor het verder verbeteren van de geluidskwaliteit van de radiostream en het verhogen van het maximum aantal luisteraars.

2.0 Huidige doelstelling van de stichting                                

Stichting NOTS Media heeft als eerste doelstelling het oprichten van een radiostream. De radiostream zal NOTSradioheten. De muziek wordt gekozen met de visie van Not Only The Singles en hoopt met haar visie luisteraars te inspireren en een ander geluid, andere artiesten en nummers te laten horen.

Stichting NOTS Media biedt in eerste instantie via haar radio internetstream een platform voor liefhebbers van muziek dat ontspanning biedt, de geest verruimt en je doet verbazen van het feit dat het grote publiek niet wordt bereikt. De door vrijwilligers geselecteerde muziek zal toegevoegd worden aan de afspeellijst van de radiostream die via de website van de radiostream aangeboden wordt.

In de toekomst bestaat de mogelijkheid om de activiteiten uit te bereiden naar andere toepassingen naarmate de financiële middelen toereikend zijn.

2.1 Hoe wil NOTS Media haar doel(en) bereiken

Dagelijks komt er nieuwe muziek online van bestaande en nieuwe artiesten. Muziek welke niet tot de mainstream behoort maar zeker een platform verdient om ten gehore te worden gebracht. NOTS Media biedt dit platform met haar radio internetstream en website.

Enthousiaste luisteraars hebben via de website de mogelijk om een donatie te doen aan NOTS Media en op die manier bij te dragen aan de realisatie van de doelstelling.

2.2 Meerjarenplanning

Het eerste jaar van NOTS Media wordt gebruikt om de radio internetstream te starten, en bekend te maken bij de luisteraars. Via de website, sociale media en persoonlijke contacten wordt de bekendheid van NOTS verder vergroot.

Wanneer het jaar vordert zullen donaties ervoor kunnen zorgen dat NOTS radioverder kan groeien. De donaties kunnen voornamelijk gebruikt worden om onder andere het aantal beschikbare plaatsen voor luisteraars te vergroten (dit wordt in de streaming wereld het aantal slots genoemd). Daarnaast is het verbeteren van geluidskwaliteit van de radiostream ook een prioriteit die gerealiseerd wordt dankzij donaties.

Na het kalender jaar evalueert het bestuur waar de focus komt te liggen voor het komende jaar.

Het bestuur heeft de intentie om zo snel mogelijk de onderstaande prioriteiten te realiseren:

1          Meer slots (meer luisteraars), meer potentiele donateurs;

2          Kwaliteit stream (naar bijvoorbeeld 320 kbps);

3          App op je telefoon om stream direct te luisteren (eventueel met een andere partner samenwerken);

4          Geld vrij maken om muziek via bijvoorbeeld Bandcamp te zoeken en aan te schaffen;

2.3 Toekomst

De prioriteit is om aan de meerjarenplanning vast te houden. Wanneer de resultaten bijzonder positief zijn legt het bestuur de focus op de ontwikkeling van/of deelname aan een App voor op mobiel apparaat, zodat NOTS Media een groter bereik heeft. Daarnaast is hoorbaar zijn via DAB+ een wens om het bereik van NOTS Media verder te vergroten. Tenslotte kan NOTS Media andere streams of media platforms helpen met het uiten van hun visie, mits deze aansluiten bij de missie en visie van NOTS Media.

3.0 Organisatie

Naam stichting: NOTS Media
Adres: Hoofdpoortstraat 38
Postcode: 4301AV
Plaats: Zierikzee
KvK-nummer: 73807478
Fiscaal nummer: 8596.70.934
Mail adres: info@notsmedia.nl

3.1 Huidige situatie

Stichting NOTS Media, bestaande uit drie bestuursleden, heeft haar radiostream gestart onder de naam NOTS radio. Luisteraars kunnen via de website van de radiostream doneren.

4.0 Bestuur

Het bestuur van de stichting NOTS Media bestaat uit;

  • Voorzitter: E. de Keijzer
  • Penningmeester: C. Mol
  • Secretaris: R. Foekens

4.1 Werknemers/vrijwilligers

NOTS Media heeft geen werknemers in dienst. Zij bestaat door de inzet van vrijwilligers die een onkostenvergoeding ontvangen op basis van declaraties.

Het bestuur bepaald de hoogte van de onkostenvergoeding.

5.0 Financiën

Het streven van NOTS Media is om via donaties te kunnen voortbestaan. Zolang dit uitblijft zal NOTS Media gefinancierd worden door het bestuur, vanuit het eigen vermogen. Na twee jaar wordt de balans opgemaakt. Wanneer blijkt dat donaties uitblijven of dermate laag zijn dat hier geen toekomst in ligt zal het bestuur zich beraden op de vervolgstappen van NOTS Media.

Voor het opstarten en om het eerste jaar door te komen zal een budget van € 2.565,00 euro nodig zijn.

Voor de begroting van jaargang één, zie bijlage in beleidsplan (.pdf) onderaan de website.

5.1 Het werven van gelden, beheer en besteding van het vermogen

De opstart en voorbestaan van NOTS Media zal in de eerste plaats worden gefinancierd doormiddel van eigen vermogen vanuit het bestuur.

De opstartkosten voor jaargang één liggen rond de € 2.500,00 euro. Om de stichting in vervolgjaren operationeel te houden wordt uitgegaan van € 2.000,00 euro per jaar. Operationeel houden betekent: website onderhouden, stream onderhouden, muziekrechten (BUMA/Sena) en andere bijkomende kosten betalen.

Donaties zullen daarom in de eerste plaats worden ingezet om de vaste lasten te betalen. Het streven is om NOTS Media 100% afhankelijk te maken van donaties en giften.

Buffer: er wordt een buffer opgebouwd om minimaal één jaar te kunnen voorbestaan zonder donaties.

Wanneer de jaarlijkse uitgaven zijn gedekt en een buffer is opgebouwd voor het volgende jaar wordt het overschot ingezet voor:

  • Verhogen aantal slots (aantal luisteraars die tegelijk kunnen luisteren, momenteel 75 luisteraars)
  • Verhogen kwaliteit (kbps) (audio stream), momenteel 192 kbps.
  • Reclame (meer naamsbekendheid).
  • Onderwerpen zoals benoemd in hoofdstuk 2.3

Door reclame en mond op mondreclame zal NOTS Media via donaties inkomsten ontvangen om voort te kunnen bestaan. Luisteraars hebben via de website van de radiostream gelegenheid om donaties te doen aan NOTS Media.

Alle inkomsten worden geïnvesteerd in muziek, apparatuur, software en reclame om een grotere groep muziekliefhebbers in contact te laten komen met NOTS Media. 

5.2 Beheer en besteding van het vermogen

Het bestuur beschikt over het vermogen van de stichting. Het vermogen van de stichting is ondergebracht op een bankrekening. Alleen de bestuursleden hebben inzage in en beschikking over de gelden van de stichting.

Besteding van het vermogen zal worden gedaan zoals benoemd in hoofdstuk 2.

5.3 Afhandeling van ontbinding van de stichting

Conform de statuten zal het bestuur van NOTS Media bij ontbinding van de stichting een eventueel batig saldo na liquidatie aan een ANBI instelling met een vergelijkbaar doel beschikbaar stellen.

6. Promotie

Promotie is essentieel om de radiostream (NOTS radio) bekendheid te geven aan het publiek.

Social media is een bekend en goed middel hiervoor, dit kan door elke week of om de paar dagen content te delen, en/of door reclame op social media kanalen zoals Facebook of Instagram. Reclame via Google Ads behoort ook tot de mogelijkheden.

Voor de promotie van NOTS radio is het bestuur van mening dan het niet past bij het DNA van NOTS Media om agressief en te vaak te promoten. NOTS Media heeft geen banners of reclame op welke van haar websites dan ook. Deze keuze heeft het bestuur gemaakt omdat sommige promotie of reclame niet prettig en zelfs storend is.

Om NOTS radio te promoten kan een verschil gemaakt worden in het eerder genoemde plaatsen van content en reclame.

7.0 Privacy / AVG

De stichting zal via donaties en contact met onder andere luisteraars persoonsgegevens ontvangen. Voorbeelden hiervan zijn namen en e-mailadressen. Een voorbeeld van gevoelige gegevens is bijvoorbeeld het bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de tegenrekening waar een donatie van overgemaakt wordt. De donatie knop op de website verwijst naar een website van Mollie Payments waar een betaling uitgevoerd kan worden. Dit houdt in dat een deel van de donaties via Mollie Payments ontvangen worden; van deze donateurs krijgt de stichting geen persoonsgegevens door. Voor de voorwaarden van Mollie Payments wordt doorverwezen naar de website van Mollie Payments.

De administratie van de stichting dient zorgvuldig bewaard en beheerd te worden voor een periode van minimaal zeven jaar per boekjaar na sluiting van het betreffende boekjaar

Het bestuur heeft een geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens die de stichting omvat. Dit houdt in dat een speciaal AVG plan volgens het bestuur niet nodig is. De privacy statement op de website van NOTS radio geeft de luisteraars en donateurs informatie over de bescherming van hun gegevens en het cookie beleid.

Close Menu